Yaklaşan Eğitimler

 • Bu eğitimin amacı, katılımcılara ekonometrik modelleri kullanarak finansal oynaklık başta olmak üzere bir çok kantitatif finans tekniği tanıtılmaktadır. Eğitimin başlangıcında katılımcılara temel düzeyde istatistiki kavramlar tanıtıldıktan sonra finansal ekonomi alanında kullanılan ekonometrik modellerin uygulamaları teorik ve pratik zeminde tartışılmaktadır. Derste paket program olarak E-views kullanılacak ve her teoriden sonra ilgili program üzerinden alıştırmalar yapılacaktır. Derste kullanılacak olan veri setleri finansal zaman serileri olacaktır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Profesyonel olmayan veya profesyonelliğe yeni adım atmış yetişkinleri çikolata ham maddesinden başlayarak farklı çeşitlerde çikolata üretimi ve çikolatanın mutfaklarda kullanımı konusunda hem teorik hem de ağırlıklı olarak uygulamalı şekilde eğitmektir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Mobil platformlardan Android en güncel versiyonu 7-Nougat ile Android Studio ile birlikte incelenmektedir. Katılımcıların Android Mobil İşletim Sistemine tam hakim olabilmeleri için gerekli tüm bileşenler, 7 tane çalışan Mobil Proje içerisinde katılımcılarla birlikte adım adım incelenmektedir.
  Sem Yeditepe    Balmumcu
 • Nesne Yönelimli Programlama dillerinin öncülerinden ve Android Mobil Programlama platformunun temelini oluşturan JAVA bire bir çalışan kod örnekleriyle incelenmektedir.
  Sem Yeditepe    Balmumcu
 • 8-13 yaş grubundaki çocukların fiziksel aktivitelerinin yanı sıra yaratıcılıklarını ve stratejik düşünme yollarını geliştiren oyunlar oynatarak verimli vakit geçirmelerini sağlamak.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Eğitime katılanların işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak ve tazminatlara yönelik hesaplamaları İş Mahkemeleri Usul Kanunu çerçevesinde öğrenmeleri ve bir meslek olarak İş Mahkemelerinde bilirkişilik yapabilmelerinin sağlanmasıdır. Devam zorunluluğu %80dir. Sınav başarı notu 70 ve üzeridir. Bu şartları sağlayanlara Başarı Sertifikası, sağlayamayanlara Katılım Sertifikası verilecektir.
  Sem Yeditepe    Workinton Şubesi- Levent 199
 • Atölye programının hedefi, , tiyatro sanatına ilgi duyan ya da gönül veren amatör oyunculara kısa zaman içerisinde temel oyunculuk donanımlarını kazandırmak, bu yolla sahne üzerinde yaratıcılıklarını etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Ses-nefes eğitimi, fiziksel egzersizler, doğaçlama ve metin çalışmaları vb gibi geniş yelpazeli bir eğitim süreci sonrası, oyuncuya kazandırılan donanım ve birikimin, bir tiyatro gösterisi ile taçlandırılması ve 1200 kişilik İnan Kıraç Salonu’nda seyirci ile buluşturulması amaçlanmaktadır.
  Sem Yeditepe    İstek Acıbadem Okulları Kampüsü
 • Bu eğitimde katılımcılara ekonometride kullanılan kapsamlı bir dizi tekniği ve bu tekniklerin pratik uygulamaları tanıtılmaktadır. Eğitimin başlangıcında katılımcılara temel düzeyde istatistiki kavramlar tanıtıldıktan sonra temel ekonometrik modellerin uygulamaları teorik ve pratik zeminde tartışılmaktadır. Derste paket program olarak E-views kullanılacak ve her teoriden sonra ilgili program üzerinden alıştırmalar yapılacaktır. Derste kullanılacak olan veri setleri ekonomik seriler olacaktır. Bu sayede katılımcıların ekonomi ve ekonometri teorilerini daha kolay kavramaları amaçlanmaktadır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • “BİLMEK ÇOK ŞEY, BİLDİĞİNİ AKTARABİLMEK HERŞEYDİR” *Günlük hayatta, iş başvurularında ve çalışma ortamında kendinizi ifade ederken zorlanıyor musunuz? Ya da kendinizi daha iyi ifade etmek mi istiyorsunuz? *Türkçe’yi doğru ve anlaşılır biçimde kullanmak için ne yapabiliriz?
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Çeşitli kurumların reklam ve tanıtım depertmanlarında çalışanlara, işlerinin baskı teknikleri ile iç içe olan kişilere,reklam ajanslarında ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde olan öğrencilerin bilgilenmesi veya kendilerinin geliştirilmesi amacıyla piyasada uygulanan baskı tekniklerinin ana hatları ile bilgilendirilmesi ve kişilere bu alanlarda yapılan yanlışların aktarılmasıyla bilinçli baskı tekniği seçimiyle doğru tanıtımlarında sağlıklı bütçe yapmalarını sağlamak amacı güdülür.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • : Medya sektörünün basılı yayın tarafında uygulanan gazete ve dergi sayfalarının göze hitap ederken, okuma kolaylıkları ile karmaşık tasarımlardan uzaklaşılmasını hedeflemek amaçtır.Yapılan yanlış tipografik seçimler ve yazı uygulamalarının getirdiği sıkıntılardan nasıl kurtulunur çalışmalarımızın baş satırlarıdır.Dünyada uygulanan örnek incelemelerle katılımcılar bilgilendirilmektedir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Yapılan her tasarımda kullanılan yazı türlerinden farklı ve özel yazı tipi yaratmak.Bilinçli tipografik çalışma yapmak.Tüm yazı tasarımlarında kurallarına uygun doğru uygulamalar yapmak.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Reklam sektöründe, reklamverenlere doğru zamanda doğru reklam yollarının neler olduğunu katılıncılara kazandırmak. Doğru program uygulayarak reklamcı ünvanını almalarını sağlamak.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Etik olmayı bozmadan görüntü (fotoğraf) birleştirmeleri düzeltmeleri,renk ayarları,filtreleme yöntemleri ile görsel zenginlik kazandırma yolları katılımcılara kazandırılır
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Güzel yazı yazmak (kaligrafi yapmak) yeteneği kazandırılacak. Bu eğitimde kişi, şiirleri,özel sözcükleri,diplomaları,beratları,sertifikaları,özel Belgeleri edindiği bu yetenekle güzelleştirme imkanına sahip olacaktır. Latin alfabesinin harf tiplerinin özel kalemler ile uygulanması,özgün yazı karakterlerinin biçimlerini,şekillerini inceleyerek,harf inceliklerini öğrenen bu eğitime katılanlar kaligrafi yapmayı,yazmayı öğreneceklerdir
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi

Referanslarımız

Çözüm Ortaklarımız