• English
 • Türkçe

Yaklaşan Eğitimler

 • HTML 5 günümüzün en popüler teknolojilerinden biri. HTML5 web ve mobil uygulamalar için bir uygulama platformu sunmaktadır. Böylece herhangi bir eklenti veya program yüklemeden yeni nesil mobil veya web uygulamaları geliştirmeniz mümkün. Bu eğitimde bunların detayları anlatılmaktadır.
      Yeditepe Üniversitesi
 • ASP.NET MVC nin temel yapılarını öğretmek. Bunun yanın yeni nesil web servisi olan WEBAPI ile nasıl çalışılacağı da anlatılmaktadır.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun(www.spk.gov.tr) görev ve faaliyet konusuna giren meslekleri icra edebilmek için belli lisanslara sahip olmak gerekmektedir. Her yıl 2 veya 3 kez Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nca (www.spl.com.tr) düzenlenen sınavlara hazırlık amaçlı modül bazında açılan eğitimlerdir. 19-20 Aralık 2015 tarihindeki sınava hazırlıklı girin.
      Yeditepe Üniversitesi
 • HTML 5, JavaScript vs CSS3 teknolojilerini kullanarak her türlü platformda (IOS, Android, Windows phone) çalışacak mobil uygulama geliştirmek artık mümkün. Üstelik kamera, GPS gibi donanımsal özellikleri de kullanabilerek. Hybrid mobil uygulamalar bu platformların mağazası için derlenebilir ve mağazaya konabilir. Bu eğitimde değişik araç ve yöntemlerle mobil Hybrid uygulamaların nasıl geliştirileceği anlatılmaktadır.
      Yeditepe Üniversitesi Kampüsü
 • 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek etkinliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.
      İstanbul, Sivas, Bursa, Antalya, Ankara
 • JavaScript Günümüz en popüler programlama dillerinden biri. Bu eğitimde JavaScript'in bütün detayları incelenmekte, özellikle nesneye yönelik çağdaş yapısıyla, yeni nesil uygulamaların nasıl geliştirileceği anlatılmaktadır.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Genel İngilizce Kurslarının amacı öğrenciye temel dil becerilerini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) kazandırmak ve bu becerilerin günlük yaşamda kullanılmasını sağlamaktır.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Bu programın amacı, zincir otellerin nasıl bir yapılanma içerisinde büyümesi gerektiği ve bu yolda yapılması gerekenelerin ortaya konmasıdır
      Yeditepe Üniversitesi
 • Şirketlerin yeni ürün ve hizmet lansmanında, veya mevcut ürün ve hizmetlerin yeniden konuçlandırılması ve fiyatlandırılmasında kar ve pazar payı maksimizasyonu sağlayacak beş stratejinin tanıtımı.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Marka oluşturma ve pazar payı artırma sürecinde şirketlerin sektör analizi yapabilmek, ileriyi görüp doğru yönetmek, belirsizliği, riskleri minimize etmek doğrultusunda yaptırmaya karar verdikleri ‘Pazar Araştırması’ konsept ve prosedürünü farklı boyutlarıyla anlamak, doğru uygulayabilmek.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Amaç: Katılımcılar bu eğitim sonunda aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır ; • Sesin telefonda etkin kullanımı (mesajlar), • Telefon kullanım teknik ve incelikleri, • Etkili dinleme ve sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesi, • Zor durumlarda (stres, sinirli müşteri vb.) telefonla iletişim becerisinin geliştirilmesidir.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Katılımcılar bu eğitim sonunda aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır ; • Satış ve pazarlama tanımı, • Satış dinamiği, • Satış ilkeleri (10 emir), • Satış adımları ve müşteriye göre farklılıklar.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Katılımcılar bu eğitim sonunda aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır ; • Perofmans değerleme adımları • Değerleme problemleri • Değerleme görüşmesi • Lider Profili ve değerlemeye etkileri.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Katılımcılar bu eğitim sonunda aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır ; o Paylaşılan Vizyon o Kollektif Rol o Takım ve İletişim o Takımda Rol Paylaşım
      Yeditepe Üniversitesi
 • Katılımcılar bu eğitim sonunda aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır ; • Toplantıların Planlanması • Toplantı yönetimi, • Toplantı problemleri ve çözümleridir.
      Yeditepe Üniversitesi