Yaklaşan Eğitimler

 • Eğitimcilerin mikro ve makroekonomi alanlarında temel bir yeterliliğe sahip olması, ekonomik gelişmeleri daha iyi takip edebilmeleri ve anlayabilmeleri için temel ekonomi ve finansal okuryazarlık alanında müfredat oluşturarak öğrencilere girişimcilik alanında eğitim verebilmeleri amacıyla Eğiticimler için Temel Ekonomi ve Girişimcilik Eğitimi düzenlenmektedir
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Eğitimcilerin mikro ve makroekonomi alanlarında temel bir yeterliliğe sahip olması, ekonomik gelişmeleri daha iyi takip edebilmeleri ve anlayabilmeleri için temel ekonomi ve finansal okuryazarlık alanında müfredat oluşturarak öğrencilere finansal okuryazarlık alanında eğitim verebilmeleri amacıyla Eğiticimler için Temel Ekonomi ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi düzenlenmektedir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Model Roket’in uygulaması ve STEM Eğitimi’nin ilişkilendirilmesine yönelik becerilerin kazandırılmasıdır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Öğretmenlerimiz her dönemde eğitim öğretim faaliyetlerinin en kritik noktasında yer alarak bu faaliyetlerin başarıya ulaşmasında belirleyici olmuşlardır. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve yeni yüzyılın ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirebilmek için eğitim ortamları ve öğretim yöntemlerindeki değişiklikler öğretmenlerin kullandıkları araç ve materyalleri de etkilemektedir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Fischertechnik Yapı Setleri’nin STEM ile ilişkilendirilmesi, her yaş grubunda, müfredat ve kulüp bazlı uygulama becerilerinin kazanılmasıdır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Yeni öğrenme yaklaşımları ve 21. Yüzyıl becerileri çerçevesinde STEM Eğitimi ve disiplinleri hakkında, farkındalık oluşturulması ve okuryazarlık becerilerinin kazanılmasıdır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Bu eğitimin amacı kişilere, kurumları yönetenlere, toplulukları ve şirketleri yönetebilecek yönetici adaylarına kritik zamanlarda, baskı altındayken, karmaşık ve ani gelişen süreçlerde karar, tercih, değişim ve varlığını sürdürme becerileri ve teknikleri kazandırmaktır. Esnek ve değişken bir dünyada kuruluşların, dayanıklılığı ile dönüşüm yeteneklerini geliştirebilmeleri için etkin, paylaşılan ve büyük tabloluyu okuyabilen liderlikleri, karar süreçlerini ve tekniklerini öğrenmeleri ve yaşama getirmeleri gerekiyor.
  Sem Yeditepe    Yer seçimi katılımcıların tercihlerine göre belirlenecektir
 • Araştırmalar kadınların bazı konularda kendilerine erkekler kadar güvenmediklerini ortaya koyuyor. Kadınlara özel geliştirdiğimiz bu eğitimde kendine güvensizlik, onaylanma ihtiyacı, duyguları yönetememe, toplumsal koşullanmalar gibi çeşitli nedenlerden dolayı karşılaşılan iletişim sorunlarına çözüm sunuyoruz.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • İnsan kaynakları çalışanlarının işlerini daha etkili ve kolay yürütebilmeleri için, yeni becerilerle donanmalarını, iletişim ve ilişki yönetimi yetkinliklerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.Çalışma hayatındaki kuşak çeşitliliğinin artması ve bu kuşakların iletişim modellerinin farklı olması da eğitimde üzerinde durduğumuz konular arasında yer alıyor. Ayrıca bu eğitim, şirket içinde İnsan Kaynakları biriminin uzlaşmacı rolünü de güçlendirecek.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Bağlılığı yüksek çalışanlar için, katılımcılığı destekleyen, kapsayıcı çalışma ortamı oluşturmaktır. Eğitimde çeşitlilik, bağlılık ve mutluluk üzerinden üç modülde, çalışan bağlılığı oluşturmanın önemli yöntemleri ve ipuçları paylaşılmaktadır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar Üniverstesi ve Fakülteleri’nin Yetenek Sınavlarına Öğrenci Hazırlar
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • * Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz insanına denizcilik sevgisi ve nosyonu aşılamak, * Denizle birey arasında duygusal bir bağ tesis etmek, * Deniz sevgisi yaratma konusunda insan zihnine küçük dokunuşlar yapmak, * Denizciliğe meraklı, denizi seven, denizde seyir yapmak ve denizciliğin tadına varmak isteyenlerin ufkunu açmak, kişilere bu konuda entelektüel bir altyapı oluşturmak, * Deniz meraklılarına tekne kullanma ve yatçılık konusunda temel bilgiler vermek, onları “Amatör Denizci Belgesi” almaya yönelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sınavlarına hazır hale getirmek
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Bu eğitimin amacı, katılımcılara ekonometrik modelleri kullanarak finansal oynaklık başta olmak üzere bir çok kantitatif finans tekniği tanıtılmaktadır. Eğitimin başlangıcında katılımcılara temel düzeyde istatistiki kavramlar tanıtıldıktan sonra finansal ekonomi alanında kullanılan ekonometrik modellerin uygulamaları teorik ve pratik zeminde tartışılmaktadır. Derste paket program olarak E-views kullanılacak ve her teoriden sonra ilgili program üzerinden alıştırmalar yapılacaktır. Derste kullanılacak olan veri setleri finansal zaman serileri olacaktır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Profesyonel olmayan veya profesyonelliğe yeni adım atmış yetişkinleri çikolata ham maddesinden başlayarak farklı çeşitlerde çikolata üretimi ve çikolatanın mutfaklarda kullanımı konusunda hem teorik hem de ağırlıklı olarak uygulamalı şekilde eğitmektir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Mobil platformlardan Android en güncel versiyonu 7-Nougat ile Android Studio ile birlikte incelenmektedir. Katılımcıların Android Mobil İşletim Sistemine tam hakim olabilmeleri için gerekli tüm bileşenler, 7 tane çalışan Mobil Proje içerisinde katılımcılarla birlikte adım adım incelenmektedir.
  Sem Yeditepe    Balmumcu

Referanslarımız

Çözüm Ortaklarımız