Yaklaşan Eğitimler

 • Katılımcı kitlesinin işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak ve tazminatlarına yönelik hesaplamaların İş Mahkemeleri Usul Kanunu çerçevesinde öğrenmelerinin ve bir meslek olarak İş Mahkemelerinde bilirkişilik yapabilmelerinin sağlanmasıdır.
  Sem Yeditepe    Workinton – Maçka Şube
 • Dünyanın en eski dillerinden biri olan ve UNESCO tarafından konuşan kişi sayısına göre dünyadaki 5. dil kabul edilen Türk dilini ve bağlantılı olduğu zengin kültürünü etkili ve yoğun bir kurs programı ile öğrencilere aktarmak.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Yeni neslin ve kendimizin nasıl düşündüğünü, nasıl öğrendiğini ve iletişim yöntemlerini anlamaya başlarsak zihnin yaratıcı bir şekilde eğlenerek kullanımını arttırabiliriz. Bu eğitimde aynı zamanda, bireyin hangi meslek alanına uygun olduğunu, hangi işte çalışırsa daha mutlu ve başarılı olacağını kavrayacak, tercih edilen meslek doğrultusunda beyninin loblarını geliştirmesi için yapması gereken aktiviteleri öğreneceğiz. Dersi etkin dinleme, verimli ders çalışma, konsantrasyon arttırma teknikleriyle birlikte öfke ve stres kontrolü için kullanılacak yöntemleri öğreneceğiz.
  Sem Yeditepe    Yeditepe
 • Enerji bedenimiz bize ne anlatmaya çalışıyor acaba? Doğu tıp’ı binlerce yıldır bize ne anlatmaya çalışıyor? Meridyenlerimiz, çakralarımızın dört bedende bağlantıları neler? Kendimizi bedenlerimizi ne kadar tanıyoruz? Bedenimizin bilge olduğunu hep hatırlıyor muyuz? Dengelemek için neler yapıyoruz? Hastalıklar neden önce duygu bedeninde başlıyor? Bedeni karmaşık bir makine olarak değil, çok boyutlu, bütünsel bir varlık olarak algılamak enerji tıbbının mücizevi etkilerini yeniden keşfetmemizi de sağlıyor.
  Sem Yeditepe    Yeditepe
 • Eğitmenler ve Ebeveynler nasıl davranmalı çocukların özgüvenlerini geliştirmeli, iletişimi engelleyen ifadelerden kurtulmalı, etkin dinlemeli ve kuşak farklılıklarını anlayışla karşılayabilmeli? Özellikle ergenlik dönemi kişinin kendisine en az değer verdiği dönem, bunu hep hatırlamalıyız. Nasıl konuşalım ki bizi dinlesinler? Nasıl dinleyelim ki bizimle konuşsunlar? Çocuklar kendilerini iyi hissettiklerinde iyi davranırlar. İyi hissetmeleri için neler yapabiliriz? Yeni Nesil Yaşamlarına karışılmasını istemezler. Kendi kararlarını kendileri almak isterler.
  Sem Yeditepe    Yeditepe
 • Vergi hukukunun temel alanı olan ve vergilerin ortak alanını düzenleyen mevzuatın ve bu mevzuatta yapılması düşünülen değişikliklerin değerlendirilmesi. Bu çerçevede uygulamacılar hem mevcut durumu ve problemleri hem de yapılacak değişiklikleri kıyaslama ve bu konularda bilgi sahibi olma imkânını bulacaklardır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Uygulamada çok fazla karşılaşılan vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkış sebepleri, korunma yolları ve nasıl çözümleneceği konusunda yaşanan problemlerin çözümü.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Hedef kitlede belirtilen kişilere finans piyasalarına yönelik uzmanlık gerektiren nitelikli suçları önleme, analiz ve hukuki uygulamalarla değerlendirme yetkinliği kazandırmak amaçlanmaktadır. SMMM, bağımsız denetçi vb. diğer yasal lisanslara sahip meslek mensupları Türkiye’de çok yüksek sayılarda olmasına karşın finans piyasalarında uzman yeminli adli bilirkişi olarak akademik bilgi, birikim ve profesyonel deneyim sahibi olanlar son derece azdır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Profesyonel Koçluk Sertifika Programıyla birlikte Yaşam Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Kariyer Koçluğu, Ebeveyn Koçluğu gibi farklı alanlarda koçluk hizmeti verebileceksiniz. Kurumlardaki yöneticilere Yönetici Koçluğu yapabilecek, bireysel ve kurumsal alanda koçluk destekli danışmanlık yapabileceksiniz. PROFESYONEL KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMI ile birlikte yaşamınızın kontrolünü elinize alıp iş, aile ve sosyal yaşantınızda denge kurabilir, hedeflerinizi gerçekleştirebilir ve danışanlarınızın hayatında fark yaratarak arzu ettikleri değişim ve dönüşüm sürecine rehberlik edebilirsiniz.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ve İSTANBUL NLP AKADEMİ işbirliği ile, önemi her gün biraz daha artan “YÖNETİCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMINA” bekliyoruz. YÖNETİCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMIYLA birlikte danışanlarınızın kariyerlerine destek olabilir, iş yaşantılarında hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilir, iş-aile-sosyal yaşantılarında denge kurmalarını sağlayarak arzu ettikleri değişim ve dönüşüm sürecine rehberlik edebilirsiniz.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ve İSTANBUL NLP AKADEMİ işbirliği ile, önemi her gün biraz daha artan “EBEVEYN VE AİLE KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMINA” gelişmek ve geliştirmek amacı içinde olan tüm katılımcılarımızı bekliyoruz. Bu programla birlikte; Ebeveynlerin var olan mevcut kapasitelerinin ortaya çıkmasını sağlayabilir ve bu kapasiteyi daha etkili kullanabilmeleri için onlara koçluk yapabilirsiniz. Ebeveyn ve Aile Koçluğu, öğüt vermek yerine ana-babaların kişisel çabalarını uyandıran, onlara rehberlik eden ve dayanışma duygusunu kazandıran bir programdır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Lisanslı Finansal Planlama Uzmanı (Certified Financial Planner-CFP) olabilmek için katılım sertifikasının verilmesidir. Finansal planlama, kişilerin tüm finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendiren ve kişiye en uygun finansal çözümleri sunan bir danışmanlık hizmetidir. Finansal planlama uzmanı, kendisine başvuranların gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, borçlarını, risk alabilme profillerini ve gelecekte ulaşmayı istedikleri hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendirir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • E-Öğrenme ortamlarında derslerin ve elektronik öğretim materyallerinin yüklenmesini, düzenlenmesini, yönetilmesini, çevrimiçi sınavların ve forum, Wiki gibi etkinliklerin oluşturulabilmesini amaçlamaktadır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Tanıtım, reklam, pazarlama, satış, halkla ilişkiler, iletişim, tasarım uzmanları, içerik geliştiricileri, strateji uzmanlarını ve yöneticilerinin yapabilirliklerini pratikle beraber geliştirmek
  Sem Yeditepe    Beşiktaş Balmumcu Atanur Oğuz Okulları Vip Toplantı Salonu
 • Katılımcıların okuma-yazma bilmekten okuryazar olmaya ilerleyişini hızlandırmak; sözlü ve yazılı kültüre dair farkındalıklarını geliştirmek ve düzenli yazı yazmalarını sağlamak bu modülün amacıdır. Her türlü yazarlık edimi yaratıcılık gerektirir. Yazı, kurmaca ya da bilimsel söylemlerle icra edilmesinden bağımsız olarak yaratıcı olabilir. Bir dilekçe ya da bir şiirin başarısı, birçok etkenin yanında yaratıcı bir şekilde yazılmasına ve iyi organize edilmesine bağlıdır. Bu ders, “yazı” ve “yazarlık” kavramları üzerine inşa edilen bir uygulama dersidir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi