• English
 • Türkçe

Yaklaşan Eğitimler

 • Genel İngilizce Kurslarının amacı öğrenciye temel dil becerilerini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) kazandırmak ve bu becerilerin günlük yaşamda kullanılmasını sağlamaktır.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Bu programın amacı, zincir otellerin nasıl bir yapılanma içerisinde büyümesi gerektiği ve bu yolda yapılması gerekenelerin ortaya konmasıdır
      Yeditepe Üniversitesi
 • Şirketlerin yeni ürün ve hizmet lansmanında, veya mevcut ürün ve hizmetlerin yeniden konuçlandırılması ve fiyatlandırılmasında kar ve pazar payı maksimizasyonu sağlayacak beş stratejinin tanıtımı.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Marka oluşturma ve pazar payı artırma sürecinde şirketlerin sektör analizi yapabilmek, ileriyi görüp doğru yönetmek, belirsizliği, riskleri minimize etmek doğrultusunda yaptırmaya karar verdikleri ‘Pazar Araştırması’ konsept ve prosedürünü farklı boyutlarıyla anlamak, doğru uygulayabilmek.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Amaç: Katılımcılar bu eğitim sonunda aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır ; • Sesin telefonda etkin kullanımı (mesajlar), • Telefon kullanım teknik ve incelikleri, • Etkili dinleme ve sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesi, • Zor durumlarda (stres, sinirli müşteri vb.) telefonla iletişim becerisinin geliştirilmesidir.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Katılımcılar bu eğitim sonunda aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır ; • Satış ve pazarlama tanımı, • Satış dinamiği, • Satış ilkeleri (10 emir), • Satış adımları ve müşteriye göre farklılıklar.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Katılımcılar bu eğitim sonunda aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır ; • Perofmans değerleme adımları • Değerleme problemleri • Değerleme görüşmesi • Lider Profili ve değerlemeye etkileri.
      Yeditepe Üniversitesi