Yaklaşan Eğitimler

 • Çeşitli kurumların reklam ve tanıtım depertmanlarında çalışanlara, işlerinin baskı teknikleri ile iç içe olan kişilere,reklam ajanslarında ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde olan öğrencilerin bilgilenmesi veya kendilerinin geliştirilmesi amacıyla piyasada uygulanan baskı tekniklerinin ana hatları ile bilgilendirilmesi ve kişilere bu alanlarda yapılan yanlışların aktarılmasıyla bilinçli baskı tekniği seçimiyle doğru tanıtımlarında sağlıklı bütçe yapmalarını sağlamak amacı güdülür.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • : Medya sektörünün basılı yayın tarafında uygulanan gazete ve dergi sayfalarının göze hitap ederken, okuma kolaylıkları ile karmaşık tasarımlardan uzaklaşılmasını hedeflemek amaçtır.Yapılan yanlış tipografik seçimler ve yazı uygulamalarının getirdiği sıkıntılardan nasıl kurtulunur çalışmalarımızın baş satırlarıdır.Dünyada uygulanan örnek incelemelerle katılımcılar bilgilendirilmektedir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Yapılan her tasarımda kullanılan yazı türlerinden farklı ve özel yazı tipi yaratmak.Bilinçli tipografik çalışma yapmak.Tüm yazı tasarımlarında kurallarına uygun doğru uygulamalar yapmak.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Reklam sektöründe, reklamverenlere doğru zamanda doğru reklam yollarının neler olduğunu katılıncılara kazandırmak. Doğru program uygulayarak reklamcı ünvanını almalarını sağlamak.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Etik olmayı bozmadan görüntü (fotoğraf) birleştirmeleri düzeltmeleri,renk ayarları,filtreleme yöntemleri ile görsel zenginlik kazandırma yolları katılımcılara kazandırılır
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Güzel yazı yazmak (kaligrafi yapmak) yeteneği kazandırılacak. Bu eğitimde kişi, şiirleri,özel sözcükleri,diplomaları,beratları,sertifikaları,özel Belgeleri edindiği bu yetenekle güzelleştirme imkanına sahip olacaktır. Latin alfabesinin harf tiplerinin özel kalemler ile uygulanması,özgün yazı karakterlerinin biçimlerini,şekillerini inceleyerek,harf inceliklerini öğrenen bu eğitime katılanlar kaligrafi yapmayı,yazmayı öğreneceklerdir
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Katılımcıların “bu benim resimleme sitilim” diyeceği resim yada resimleme türlerinin öğretilmesi ve kişilere bir tarz kazandırılması amaçlanır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Firma ve kuruluşların, kurumsal kimlik isteklerinde kopya yapılmamış tasarım kazanmaları için katılımcılara logo tasarım teknikleri yöntemleri izlenecek yollar gösterilir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Müzikal yapının algılanması yoluyla bireyin yaşamı boyunca zihinsel, fiziksel, psikolojik ve çevresel – sosyal alanlarda oluşan problemlerinin çözümü, müzik terapisi uygulama aşama ve uygulamaları, yaşamsal dönemler itibariyle müzikal gelişimi, stres, dikkat, motivasyon, depresyon, bilinç – bilinçaltı, disleksi, yeme bozuklukları, şizofreni ve diğer hastalıkların tedavisinde Pentatonik Müzik, Türk Müziği ve Batı Müziği makam ve formlarının örneklerle icrası, kullanılmasıyla; bireyin özgüven kazanmasını ve özgüvenini geliştirmesini, hayata bakışını, hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşması
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi Kampüsü
 • Katılımcı kitlesinin işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak ve tazminatlarına yönelik hesaplamaların İş Mahkemeleri Usul Kanunu çerçevesinde öğrenmelerinin ve bir meslek olarak İş Mahkemelerinde bilirkişilik yapabilmelerinin sağlanmasıdır.
  Sem Yeditepe    Workinton – Maçka Şube
 • Dünyanın en eski dillerinden biri olan ve UNESCO tarafından konuşan kişi sayısına göre dünyadaki 5. dil kabul edilen Türk dilini ve bağlantılı olduğu zengin kültürünü etkili ve yoğun bir kurs programı ile öğrencilere aktarmak.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi
 • Yeni neslin ve kendimizin nasıl düşündüğünü, nasıl öğrendiğini ve iletişim yöntemlerini anlamaya başlarsak zihnin yaratıcı bir şekilde eğlenerek kullanımını arttırabiliriz. Bu eğitimde aynı zamanda, bireyin hangi meslek alanına uygun olduğunu, hangi işte çalışırsa daha mutlu ve başarılı olacağını kavrayacak, tercih edilen meslek doğrultusunda beyninin loblarını geliştirmesi için yapması gereken aktiviteleri öğreneceğiz. Dersi etkin dinleme, verimli ders çalışma, konsantrasyon arttırma teknikleriyle birlikte öfke ve stres kontrolü için kullanılacak yöntemleri öğreneceğiz.
  Sem Yeditepe    Yeditepe
 • Enerji bedenimiz bize ne anlatmaya çalışıyor acaba? Doğu tıp’ı binlerce yıldır bize ne anlatmaya çalışıyor? Meridyenlerimiz, çakralarımızın dört bedende bağlantıları neler? Kendimizi bedenlerimizi ne kadar tanıyoruz? Bedenimizin bilge olduğunu hep hatırlıyor muyuz? Dengelemek için neler yapıyoruz? Hastalıklar neden önce duygu bedeninde başlıyor? Bedeni karmaşık bir makine olarak değil, çok boyutlu, bütünsel bir varlık olarak algılamak enerji tıbbının mücizevi etkilerini yeniden keşfetmemizi de sağlıyor.
  Sem Yeditepe    Yeditepe
 • Eğitmenler ve Ebeveynler nasıl davranmalı çocukların özgüvenlerini geliştirmeli, iletişimi engelleyen ifadelerden kurtulmalı, etkin dinlemeli ve kuşak farklılıklarını anlayışla karşılayabilmeli? Özellikle ergenlik dönemi kişinin kendisine en az değer verdiği dönem, bunu hep hatırlamalıyız. Nasıl konuşalım ki bizi dinlesinler? Nasıl dinleyelim ki bizimle konuşsunlar? Çocuklar kendilerini iyi hissettiklerinde iyi davranırlar. İyi hissetmeleri için neler yapabiliriz? Yeni Nesil Yaşamlarına karışılmasını istemezler. Kendi kararlarını kendileri almak isterler.
  Sem Yeditepe    Yeditepe
 • Vergi hukukunun temel alanı olan ve vergilerin ortak alanını düzenleyen mevzuatın ve bu mevzuatta yapılması düşünülen değişikliklerin değerlendirilmesi. Bu çerçevede uygulamacılar hem mevcut durumu ve problemleri hem de yapılacak değişiklikleri kıyaslama ve bu konularda bilgi sahibi olma imkânını bulacaklardır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe Üniversitesi

Referanslarımız

Çözüm Ortaklarımız