• English
 • Türkçe

Yaklaşan Eğitimler

 • Katılımcının Drama Liderliği Uygulamaları Sertifika Programıyla birlikte drama liderliği temel becerileri olan drama kavramlarını, drama tekiniklerini drama planı ve projesi oluşturma süreçlerini anlaması, Alanına uygun bir drama uygulama örneği hazırlaması ve sunması hedeflenmektedir. Bu Hedefler Doğrultusunda; • Kendisinin kişisel, fiziksel ve duygusal özelliklerini ifade eder. • Bireyler arası farklılıkları fark eder. • Çevresi ile sağlıklı iletişim ve etkileşim kurmakta istekli olur.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Bu eğitimin amacı her disiplinden öğretmene internet ve web 2.0-3.0 araçları yardımıyla öğrenme-öğretme süreçlerini verimli kılacak öğretim teknolojileri uygulamalarını tanıtmaktır. Bu modül ile öğretmen sınıfta veya sınıf dışı etkinliklerde amacına en uygun teknolojiyi seçme ve dersine entegre etme konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olacaktır.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Öğrencilerin matematiği öğrenmelerini kolaylaştırmak için matematikte somut materyalleri daha etkili kullanmak, ne tür materyallerle hangi konu alanlarında nasıl etkinlik tasarlanabileceğini örnekler üzerinde tartışmak, örnek uygulamalar yapmak ve bu tartışmalar ve uygulamalar ışığında matematik öğretiminde somut materyallerin anlamlı şekilde kullanıldığı yeni etkinlikler geliştirmek
      Yeditepe Üniversitesi
 • Öğrencilerin matematiği öğrenmelerini kolaylaştırmak için matematikte somut materyalleri daha etkili kullanmak, ne tür materyallerle hangi konu alanlarında nasıl etkinlik tasarlanabileceğini örnekler üzerinde tartışmak, örnek uygulamalar yapmak ve bu tartışmalar ve uygulamalar ışığında matematik öğretiminde somut materyallerin anlamlı şekilde kullanıldığı yeni etkinlikler geliştirmek
      Yeditepe Üniversitesi
 • Matematik öğretim programında yer alan bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin nasıl ölçülebileceği, ölçme-değerlendirme için kullanılacak araçların özellikleri ve elde edilen sonuçlarının nasıl değerlendirilebileceğini örnekler üzerinde tartışmak, örnek uygulamalar yapmak ve bu tartışmalar ve uygulamalar ışığında ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek
      Yeditepe Üniversitesi
 • Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimini desteklemek için ne tür etkinlik ve projelerin tasarlanabileceğini örnekler üzerinde tartışmak, örnek uygulamalar yapmak ve bu tartışmalar ve uygulamalar ışığında yeni etkinlik ve projeler geliştirmek
      Yeditepe Üniversitesi
 • Bu modülün amacı, ergenlik döneminin genel özellikleri ve ergen gelişimi hakkında ana-babaları bilgilendirmek ve böylece onların sorumlu, üretken ve kendilerini optimum düzeyde gerçekleştirebilmiş sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmelerinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmelerine yardımcı olmaktır.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Matematik öğretmenlerini dinamik matematik yazılımlarıyla tanıştırmak ve öğretmenlerin bu yazılımları derslerinde etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak. Popüler bir dinamik matematik yazılımı olan Geogebra ile matematiksel içerikler hazırlamak.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Lise Edebiyat kitaplarındaki metinlerin genel olarak değerlendirilmesi. Sınıfların seviyelerine göre seçilmiş kitaplardaki metinlerin konuları, türleri, dil ve içerikleri açısından değerlendirilmesi, öğrenciye kazanımlarının neler olabileceğinin tartışılması.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Yeniden başlamak, kendini ve hayatını değiştirmek isteyenler için... Koçluk, mentorluk, danışmanlık, NLP Teknikleri ile kişisel gelişim
      Görüşme ile belirlenecektir.
 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerin çalışma hayatı öncesi ve sırasında SAP uzmanı olmasını sağlar. Kariyerinde SAP Danışmanı, Eğitmeni olmak isteyen tüm lisans öğrencilerine hitap eder. Sınıf eğitimleri dökümanlarının birebir aynısı ve sanal ortamda sosyal odalarda sohbet ve danışma imkanı verir.
      Online
 • HTML 5 günümüzün en popüler teknolojilerinden biri. HTML5 web ve mobil uygulamalar için bir uygulama platformu sunmaktadır. Böylece herhangi bir eklenti veya program yüklemeden yeni nesil mobil veya web uygulamaları geliştirmeniz mümkün. Bu eğitimde bunların detayları anlatılmaktadır.
      Yeditepe Üniversitesi
 • ASP.NET MVC nin temel yapılarını öğretmek. Bunun yanın yeni nesil web servisi olan WEBAPI ile nasıl çalışılacağı da anlatılmaktadır.
      Yeditepe Üniversitesi
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun(www.spk.gov.tr) görev ve faaliyet konusuna giren meslekleri icra edebilmek için belli lisanslara sahip olmak gerekmektedir. Her yıl 2 veya 3 kez Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nca (www.spl.com.tr) düzenlenen sınavlara hazırlık amaçlı modül bazında açılan eğitimlerdir. 19-20 Aralık 2015 tarihindeki sınava hazırlıklı girin.
      Yeditepe Üniversitesi
 • HTML 5, JavaScript vs CSS3 teknolojilerini kullanarak her türlü platformda (IOS, Android, Windows phone) çalışacak mobil uygulama geliştirmek artık mümkün. Üstelik kamera, GPS gibi donanımsal özellikleri de kullanabilerek. Hybrid mobil uygulamalar bu platformların mağazası için derlenebilir ve mağazaya konabilir. Bu eğitimde değişik araç ve yöntemlerle mobil Hybrid uygulamaların nasıl geliştirileceği anlatılmaktadır.
      Yeditepe Üniversitesi Kampüsü