Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Arduino Programlama Eğitimi
Arduino Programlama Eğitimi
     01/12/2018 - 29/12/2018
     5 Gün / 30 Saat
     Cumartesi
     10:00 - 16:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     1.300 TL
Eğitim Amacı
Eğitimin amacı, katılımcıları, Arduino isimli mikro denetleyici kartlarla ve C dili ile tanıştırmaktır. Bu sayede, katılımcıların gündelik hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm getirebilmeleri, beceri ve yetkinliklerini derslerine entegre edebilmeleri ve hayal güçlerini geliştirerek üretim ve girişimciliği ortaya çıkarabilmeleri hedeflenmektedir.
Kimler Katılabilir

• Programlama hakkında hiçbir bilgisi olmayıp başlamak isteyenler
• Her seviyeden lise ve üniversite öğrencileri
• Lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar, öğretim görevlileri
• Elektronik devre elemanlarına ve programlamaya ilgi duyanlar
• Algoritmik düşünme becerisi ve programlama yeteneği kazanmak isteyenler
• STEM eğitimine ilgi duyan, her branştan öğretmenler

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
30/11/2018
Eğitim İçeriği

Arduino; dünyanın birçok ülkesinde robotik uygulamalar geliştirmenin yanı sıra çocuklara ve yetişkinlere kodlamayı sevdirmek, algoritmik düşünme becerileri kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Eğitim kapsamında her katılımcıya Arduino ile uygulama yapma fırsatı verilecektir.
Eğitim kapsamında; LED, potansiyometre, butonlar ve ısı-sıcaklık sensörleri, buzzer, servo motor vb. donanımlar kullanılarak C dilinde Arduino IDE ile farklı uygulamalar geliştirilecektir.
 
1. Hafta
Arduino Programlama Ortamı - Arduino’nun tanıtılması, - Arduino ailesine mensup mikro kontrolörlerin tanıtılması, - Arduino Shield çeşitleri.
Arduino Programlama Ortamı - Uç birim portları ve pinlerin tanıtılması, - Arduino yazılım geliştirme ortamı, - Arduino IDE kurulumu.
Arduino IDE kullanımı - Yazılım menüleri ve görevleri, - Komut geliştirme ekranı ve mesaj ekranları, - Seri monitör ve seri çizici.
Arduino programı geliştirme - Basit bir program geliştirme, - Elektronik devre elemanları, - Yazılımı yükleme.
C Dilinin temelleri - Değişken ve sabitler, - Aritmetiksel ve mantıksal operatörler, - Arduino fonksiyonları.
 
2. Hafta
Kontrol yapıları - if yapıları, - for döngüsü, - switch ifadesi.
Döngülerle çalışma - While döngüsü, - Do-while döngüsü, - For döngüsü, - Döngülerde dizi kullanımı.
Metinsel veri türleri ile çalışma - C dilindeki metin fonksiyonları, - Metinler üzerinde işlemler.
Veri yapıları - Veri yapısı oluşturma, - Veri yapılarını kullanma, - Veri yapılarını dönüştürme.
Fonksiyon oluşturma - Basit bir fonksiyon kullanımı, - Değer döndürme, - Fonksiyonlardaki değişkenler ile çalışma.
 
3.Hafta
Veri saklama - SRAM ve özellikleri, - Veri saklamak için Flash kullanımı, - EEPROM bellek kullanımı.
Kütüphaneler - Kütüphane kullanımı, - Standart kütüphaneler, - Kendine ait bir kütüphane geliştirme.
Dijital aygıtlar ile çalışma - Dijital veri iletimi, - Dijital veri girişi ve iletişim, - Dijital veri çıkışı ve iletişim.
Analog aygıtlar ile çalışma - Analog veri iletimi, - Analog veri girişi ve iletişim, - Analog veri çıkışı ve iletişim.
Aygıtlar ile iletişim - Seri bağlantı protokolleri, - Seri port kullanımı, - SPI port ile çalışma.
 
4. Hafta
Sensör kullanımı - Analog sensörler, - Voltaj-tabanlı sensörler, - Dokunmatik sensörler.
Motorlar ile çalışma - Motor türleri, - DC Motorlar, - Servo Motorlar.
LCD ile çalışma - LCD aygıtlar, - LC kütüphanesi, - LCD Shield.
Ethernet Shield ile çalışma - Ağ bağlantısı, - Ağ kütüphaneleri, - Ağda çalışan bir program yazma.
Dosyalar ile çalışma - SD Kart okuyucu, - SD kütüphanesi, - Sensör verilerinin tutulması.
 
5. Hafta
Proje tasarlama ve geliştirme
 
Eğitim 5 hafta boyunca, Cumartesi günleri toplam 30 saat olarak gerçekleştirilecektir.