Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri
     23/09/2018 - 30/09/2018
     2 Gün / 16 Saat
     Pazar
     09:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     400 TL
Eğitim Amacı
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında; derslerin ve elektronik öğretim materyallerinin yüklenmesi, düzenlenmesi ve yönetilmesini sağlayan Öğrenme Yönetim Sistemlerinin, derslerde etkin olarak yönetilebilmesi ve kullanılabilmesini sağlamaktır.
Kimler Katılabilir

• Devlet okulları ve özel okullarda çalışan öğretmenler, yöneticiler
• Üniversitelerde görev alan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırmacılar
• Uzaktan Eğitim ve Çevrimiçi Öğrenme alanlarına ilgi duyanlar
• Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri
• Formasyon dersleri alan öğretmen adayları
• Öğretim tasarımcıları

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
06/04/2018
Eğitim İçeriği

Eğitimin amacı; öğrenme yönetim sistemlerinin etkili bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, öğretim materyallerinin çevrimiçi ortamlarda tasarlanması ve dağıtılması, içeriklerin düzenlenmesi, çeşitli görevlerin oluşturulması ve öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen etkileşimleri en üst düzeye çıkaracak araçların kullanılabilmesine olanak verilecektir. Bu amaçla, pedagojik açıdan anlamlı bir sıraya sahip eğitim içeriği, katılımcıların uygulamaya dayalı örnekler üzerinden yaparak-yaşayarak Öğrenme Yönetim Sistemlerini kullanımlarını sağlanacaktır. Eğitim içeri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1. Gün
Etkili bir çevrimiçi ders geliştirme
I) Öğrenme ve Yönetim sistemlerinin olumlu yönleri
II) Kurulum gereksinimleri ve adımları
III) Öğretim yöntemleri ve etkinlikler
IV) Çevrimiçi dersler ile ilişkili eğitsel kuramlar
V) Ders kaynaklarının eklenmesi

Öğretim Materyalleri
I) Materyallerin seçilmesi ve düzenlenmesi
II) Rehberlik etmek ve motivasyonu arttırmak için kullanılan öğeler
III) Çevrimiçi tartışma oluşturma ve katılımı sağlama
IV) Forum oluşturma ve öğrenci katkılarının takip edilmesi

İşbirliğine dayalı etkinlikler
I) Anlık mesajlaşmanın kullanımı
II) Çalışma gruplarının oluşturulması ve kullanımı
III) Ödevlerin ve çalışma kağıtlarının değerlendirilmesi
IV) Misafir konuşmacıların çevrimiçi ortama dahil edilmesi
V) Yabancı dil alıştırmaları

2. Gün
Değerlendirme
I) Öğrenme hedefleri ve Değerlendirme
II) Değerlendirme türleri
III) Sınavların oluşturulması ve dağıtılması
IV) Dönüt-düzeltme sağlama
V) Öz-değerlendirme görevleri oluşturma

Derslerin düzenlenmesi
I) Ders içeriklerinin seçilmesi ve sıralanması
II) Derslerdeki öğrenci gelişiminin takibi ve puanlanması
III) Ders akışlarının düzenlenmesi ve kontrolü
IV) Flash card kullanımı

Öğrenci merkezli çözümler
I) Wiki oluşturma ve öğrenci katılımı
II) Sözlük oluşturma ve yönetimi
III) Anket ve ölçekleri geliştirme ve yönetme
IV) Bloglar, bağlantılar ve müfredat paylaşımı
V) Portfolyolar ve Proje Tabanlı Öğrenme

Eğitim 2 hafta boyunca, Pazar günleri toplam 16 saat olarak gerçekleştirilecektir.