Yazdır    |     xKapat

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRICILAR İÇİN (B)
VIII. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM KURSU PROGRAMI
12-22 Kasım 2012, İstanbul
        Kurs Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

 

12.11.2012 Pazartesi
08:30-09:00      Açılış ve Kurs Programı Bilgilendirmesi
                           (Prof. Dr. Bayram Yılmaz)
09:00-10:00      Laboratuvar Hayvanları Bilimi
                           (Prof. Dr. Hamit Okur)
10:00-11.00      Mevzuat
                           (Prof. Dr. Alev Akdoğan Kaymaz)
12.00-13:00      Hayvan Deneyleri Laboratuarlarının Kuruluş ve İşletmesi
                           (Prof. Dr. Bayram Yılmaz)
13:00-14:00      Öğle yemeği
14:00-16:00      Hayvan Deneyleri Etiği
                           (Prof. Dr. Ece Genç)       
16:00-18:00      Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik
                           (Doç. Dr. Ülkan Kılıç)

13.11.2012 Salı
09:00-11:00      İş Sağlığı ve Güvenliği
                           (Prof. Dr. Hilmi Sabuncu)
11.00-12:00      Deney Hayvanı Çalışmalarında Biyoistatistik
                           (Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kaspar)
12:00-13:00      Deney Hayvanlarının Beslenmesi
                           (Dr. Burcu Şeker)
13:00–14:00     Öğle yemeği
14:00–16:00     Deney Hayvanlarının Biyolojik ve Üretim Özellikleri
                           (Prof. Dr. Bayram Yılmaz)
16:00-18:00      Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri
                           (Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç)
                          

14.11.2012 Çarşamba
09.00-11.00      Deney Hayvanları Anatomisi
                           (Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç)
11:00-13:00      Deney Hayvanları Fizyolojisi
                           (Prof. Dr. Güler Öztürk)
13:00-14:00      Öğle yemeği
14:00-15:00      Deney Hayvanları Biyokimyası
                            (Dr. Hatice Akkaya)
15:00-16:00      Deney Hayvanları Histolojisi
                           (Yrd. Doç. Dr. Ünal Uslu)
16:00-17:00      Deneysel Yara Modelleri
                           (Yrd. Doç. Dr. M. Yalçın Günal)
17:00-18:00      Alternatif Yöntemler - I
                           (Prof. Dr. Mustafa Özen)

 

15.11.2012 Perşembe
09.00-11.00      Deney Hayvanlarında Toksisite Testleri
                           (Prof. Dr. Ahmet Aydın)
11.00-13:00      Deney Hayvanlarının Hastalıkları
                           (Vet. Hekim Özgür Bulmuş)
13:00-14:00      Öğle yemeği
14:00-16:00      Deney Hayvanlarında Anestezi
                           (Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus)
16:00-18:00      Tutuş Teknikleri
                           (Doç. Dr. Nurettin Aydoğdu)

 

16.11.2012 Cuma
09:00-11:00      İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri
                           (Doç. Dr. Süleyman Sandal)
11:00–13:00     Kan ve Örnek Alma Teknikleri                   
                           (Doç. Dr. Sinan Canpolat)
13:00–14:00     Öğle yemeği
14:00-16:00      Transgenik Hayvan Üretimi
                           (Prof. Dr. Sezen Arat)
16:00-18:00      Alternatif Yöntemler-II
                           (Prof. Dr. Selim Kutlu)

UYGULAMALAR
Not: Uygulamalar 10’ar kişilik üç ayrı grup olarak yapılacaktır.

Uygulama Başlıkları

 • Tutuş teknikleri (fare, rat ve tavşan)
 • Enjeksiyon yöntemleri (sc, im, ip, iv)
 • Kan alma yöntemleri (kuyruk veni, jugular ven, intrakardiyak, tavşanda kulak veni)
 • Oral gavaj uygulamaları
 • Laparatomi
 • Sütür atma teknikleri
 • Diseksiyon uygulamaları
 • Stereotaksik sistem ve Intraserebroventriküler infüzyon tekniği
 • Beyin diseksiyonu ve ventriküler sistem değerlendirmesi
 • Vaginal smear ile siklus takibi
 • Cinsiyet tanısı için muayene
 • Yem ve su verme işlemleri
 • Metabolik kafeste yem, su alımı ve metabolizma takibi
 • Anestezi uygulamaları (katı anestezikler, premedikasyon, inhalasyon anestezi sistemi)
 • Ötenazi yöntemleri
 • Davranış testleri
 • Histopatolojik analizler için perfüzyon, doku alınması ve takip işlemleri
 • Genetik ve immünolojik araştırmalar için IVC ünitesinin tanıtımı
 • Özel operasyonlar (Ovarektomi, orşidektomi, hepatektomi gibi)

 

17.11.2012 Cumartesi  09:00 – 18:00
Temel Uygulama Teknikleri (Sıçan) 
(Prof. Dr. Bayram Yılmaz / Prof. Dr. Selim Kutlu / Doç. Dr. Sinan Canpolat / Doç. Dr. Süleyman Sandal / Dr. Burcu Şeker / Vet. Hekim Özgür Bulmuş)

19.11.2012 Pazartesi  09:00 – 18:00
Temel Uygulama Teknikleri (Fare) 
(Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç / Prof. Dr. Selim Kutlu / Doç. Dr. Sinan Canpolat / Doç. Dr. Süleyman Sandal / Yrd. Doç. Dr. Yalçın Günal / Vet. Hekim Özgür Bulmuş)

20.11.2012 Salı  09:00 – 18:00
Sıçan ve Fare Diseksiyonu
(Doç. Dr. Sinan Canpolat / Prof. Dr. Selim Kutlu / Dr. Burcu Şeker / Vet. Hekim Özgür Bulmuş)

Histopatolojik analizler için perfüzyon, doku alınması ve takip işlemleri
(Yrd. Doç. Dr. Ünal Uslu ve Yrd. Doç. Dr. Alev Cumbul)

 

21.11.2012 Çarşamba  09:00 – 18:00
Temel Uygulama Teknikleri (Tavşan) 
(Prof. Dr. Selim Kutlu / Doç. Dr. Sinan Canpolat / Prof. Dr. Bayram Yılmaz / Yrd. Doç. Dr. Yalçın Günal / Vet. Hekim Özgür Bulmuş)

 

22.11.2012 Perşembe
09:00 – 13:00   İnteraktif pratik tekrarı
(Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç / Prof. Dr. Selim Kutlu / Dr. Burcu Şeker / Vet. Hekim Özgür Bulmuş)
13:00 – 14:00 Öğle yemeği
14:00 – 16:30 İnteraktif pratik tekrarı
16:30 – 17:30 Sınav
17:30 – 18:00 Sertifika töreni

 

Kurs Yeri:
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (YÜDETAM)
26 Ağustos Yerleşimi
Kayışdağı Cad, 34755 - İstanbul            
Teorik Dersler: Tıp/Mühendislik Binası Zemin Kat, B-310 nolu Amfi
Uygulamalar: YÜDETAM
Kursa katılımı 30 kişi ile sınırlıdır.

İletişim ve Kayıt Bilgileri:
Dr. Hatice Akkaya (YÜDETAM)
Tel: (216) 578 0000 x 3209 veya  0505 526 3332
E-posta: hatice.akkaya@yeditepe.edu.tr

Vet. Hekim Engin Sümer (YÜDETAM)
Tel: (216) 578 0000 x 3741 veya  0546 231 3876
E-posta: engin_sumer@hotmail.com

Öznur Gülsoy (Tıp Fakültesi Dekanlığı)
Tel: (216) 578 0505
E-posta: ogulsoy@yeditepe.edu.tr

Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Kayıt için gerekli belgeler:

 • Kurs kayıt formunun doldurulması
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • İki adet fotoğraf
 • Kurs ücreti ödeme dekontu