Yazdır    |     xKapat

İşyerinde Fark Yaratan Duygusal Zeka

Amaç:

Sadece entellektüel zekanın kullanıldığı iş ortamlarında beklenen verimin elde edilemeyeceği bilinmektedir.  Katılımcıların duygusal zeka ile ilgili farkındalıklarının geliştirilmesi ve bunların iş ve özel hayatta uygulanabilmeleri ile ilgili beceriler kazandırılmaları hedeflenmektedir

 

İçerik:

  • Duygular
  • Duyguların Keşfedilmesi ve İfade Edilmesinin Günlük Yaşamdaki Yeri
  • Duygusal Zeka ve Entellektüel Zeka Arasındaki İlişki
  • Kişinin Gereksinimleri ve Duygusal Zeka
  • Duygusal Okuryazarlık ve İnsan İlişkileri
  • Kurumlarda Duygusal Zeka / Entellektüel Zeka İlişkisi
  • Kurumlarda Duygusal Zekayı Etkin Kullanmak İçin Yapılabilecekler
  • Duygusal Zeka ve Değişim
  • Bireysel Değerlendirme – Duygusal Zeka
  • Liderlikte Duygusal Zeka

 

Eğitmen:
Eğitim süresi: 1 gün
Katılımcı Profili: her seviyede çalışan
Katılımcı sayısı: 15-20

---------------