Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Yaratıcı Yazarlık
     04/08/2018 - 12/08/2018
     4 Gün / 28 Saat
     Cumartesi ve Pazar
     10:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     650 TL
Eğitim Amacı
Bu ders, “yazı” ve “yazarlık” kavramları üzerine inşa edilen başlangıç seviyesi bir uygulama atölyesidir. Dersler kurmaca ve gerçeklik arasındaki zorunlu ilişkinin tartışılması ile başlar. Her ders yapılacak uygulamalar, kurmaca ve gerçeklik arasındaki zorunlu (essential) ilişkinin, iyi bir yazı bağlamında sınanmasına dayanır. Düzyazı kurmaca türlerin zorunlu tekniklerinin çalışılacağı bu atölyede katılımcılar, organize etme sıkıntısı çektikleri hikâyeleri için teknik çıkış yolları arayacak, sahip oldukları anlatma becerilerini verimli hâle getirmek için gerekli ilk ipuçlarını yakalayacaklardır.
Kimler Katılabilir

“Güzel fikirlerim var, kendimce iyi de yazıyorum ama ortaya tatmin edici bir ürün koyamıyorum” diyen, ya da “kendimi yazı yoluyla ifade etmenin teknik imkânlarını merak ediyorum” diyen herkes.

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
01/08/2018
Eğitim İçeriği

İki hafta sonunda toplam dört gün olacak eğitimin içeriği, katılımcıların ihtiyaçları ile de netleşecek. Öğleden önceki oturumda teorik tartışmalar yapılırken, öğleden sonra ilgili tartışmalar bağlamındaki uygulamalara geçilecek.

Birinci Gün:
Kurmaca nedir? Kurmaca ve gerçeklik arasında bir karşıtlık var mı? İnsan zihni dünyaya dil aracılığı ile açılırken neler olur, benlik kurmacaları nasıl işler? Örüntü ve organizasyon yoluyla gerçekliğin anlatısallaşması ya da “olay örgüsü” nedir? Mit, tarih, anı, biyografi ve otobiyografinin türsel çekiciliklerinin kaynakları. Çözümlemeler, uygulamalar.

İkinci Gün:
Anlatının başat kiplikleri (modes). Anlatı kipliği nedir? Olay örgüsü ve kiplik arasındaki zorunlu ilişki üzerine. Bir anlatının epik, komik, trajik ya da satirik olması ne demektir, yazar için neden önemlidir? Çözümlemeler, uygulamalar.

Üçüncü Gün:
Aristo’dan bu yana kurmacanın kadim öğeleri: olay örgüsü, karakterler, düşünce, sözel dışavurum, tanınma, climax baht dönüşü. Durum, olay, zaman (dönüşlü, çizgisel), betimleme. Çözümlemeler, uygulamalar.

Dördüncü Gün:
Anlatıcı türleri, yazar tercihleri. Bakış açısı, tanrısal anlatıcı (omniscient point of view, limited omniscient point of view), 1. tekil şahıs anlatıcı. Dramatize edilmiş anlatıcılar, dramatize edilmemiş anlatıcılar. Gözlemciler / anlatıcılar. Yorum, bilinç akışı, öz bilinçli anlatıcılar, mesafe, iç görü, imtiyaz. Çözümlemeler, uygulamalar.

Eğitim iki hafta sonu, toplam 4 gün olarak gerçekleştirilecektir.