Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Temel Programlama Eğitimi
     18/11/2017 - 16/12/2017
     5 Gün / 30 Saat
     Hafta sonu
     10:00 - 17:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     1.300 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitimin amacı bir programlama dili bilmeyen fakat öğrenmek isteyenlere programlamanın temel kavramlarını öğreterek bir alt yapı oluşturmaktır.
Kimler Katılabilir

Herkese açık

Kontenjan
Minimum : 5 / Maksimum : 20
Son Başvuru Tarihi
06/11/2017
Eğitim İçeriği

Eğitimin temel dili JavaScript'tir, ancak bunun yanı sıra günümüz programlama dillerinden en popüler olan C#, Phyton, PHP dillerinden örnekler verilmiştir. Böylece temel programlama kavramlarına farklı dillerin yazım biçimleriyle bakış açısı sağlanmıştır.Dillerin yazımının farklı olmasına rağmen (syntax) temel programlama kavramlarının değişmediği örneklerle anlatılmaktadır. Ancak bu eğitim saydığımız bu dilleri öğreten bir eğitim değildir. Öğrenci bu eğitimi aldıktan sonra hangi programlama dilini derinlemesine öğrenmesi gerektiğine kendi karar verecektir.

Eğitimde ayrıca temel kavramlar görsel kod blokları kullanılarak da anlatılmaya çalışılmıştır. Eğitim boyunca pek çok örnek yapılmakta, anlatımlar uygulamalar üzerinden gitmektedir

• Programlamaya başlamak isteyenler ancak nereden başlayacağını bilemeyenler
• Hangi programlama dilini öğreneceği konusunda kararsız olanlar
• Hiçbir programcılık geçmişi olmayan ama program geliştirmek isteyen ancak böyle bir geçmişi olmadığı için tereddüt edenler
• Grafik tasarımlar yapan zaman zaman programsal yapılarla uğraşan HTML, CSS, Flash gibi tasarımcılar
• Kısmen programlamayla uğraşan tam olarak ne yaptığını anlamayan ve bunu geliştirmek isteyenler
• Birden fazla programlama dili öğrenmeyi hedefleyip bunların ortak özelliklerini benimseyip eğitim sürecini kısaltmak isteyenler

1- Programlama Temel Kavramlarına Genel Bakış
• Programlamaya ait temel tanımlar ve kavramlar
• Günümüz programlama geliştirme teknolojilerinin genel durumu
• Desktop, mobil, web uygulamaları arasındaki farklar
• Hangi programlama dilleri hangi amaçla kullanılır?
• Üst düzey programlama dilleri: c#, java, phyton, basic vs...
• Diğer tipte programlama dilleri: Scripting dilleri, embedded application languages, Web developmetn languages, Database languages
• Scripting dilleri ile normal diller arasındaki fark

2- Algoritmalar
• Algoritmalar ne için yapılır?
• Değişik algoritma yapıları
• Akış Şemaları
• Algoritma örnekleri

3- Değişkenler
• Programcılıkta değişken ne demektir?
• Değişkenler ne için kullanılır?
• Değişkenlerin farklı programlama dillerindeki ifade biçimleri
• Değişken tipleri
• Doğru değişken tipi tanımlamanın önemi
• Yeni bir programlama dili öğrenirken değişkenlerin önemi nedir?
• Değişkenlere ait farklı dillerde yapılmış uygulamalar

4- Listeler-Diziler
• Liste nedir? Dizi Nedir?
• Liste ve Dizilerin programcılıktaki önemi
• Dizi yapıları nelerdir, nasıl ifade edilir?
• Dizi değerlerine nasıl ulaşılır?
• Dizilerin değişik programlama dillerindeki kullanımı
• Dizilere farklı dillerde yapılmış uygulamalar

5- Döngüler
• Döngülerin kullanım mantığı
• Döngü yapıları
• Döngü yapıları arasındaki farklılıklar
• Hangi Döngüler ne zaman kullanılır?
• Liste ve Dizilerle döngüler arasındaki bağlantı
• Değişik programlama dillerinde döngü ifadeleri
• Döngülerle farklı dillerde yapılmış uygulamalar

6- Koşullar
• Koşullar ne için kullanılır?
• Programlamadaki koşul yapıları
• Hangi koşul yapısı ne zaman kullanılır?
• Koşulların liste ve diğer programlama yapılarıyla kullanımı
• Koşullarla ilgili örnek uygulamalar

7- Grafikler
• Grafiklerin temel elementleri
• Grafik kavramları ve programlamadaki kullanımları
• Değişik platformlardaki grafik API leri ve bunların kullanımı
• Programlamayla resim ve şekiller çizmek
• Resim ve şekillerle çalışmak
• Grafiklerle ilgili örnek uygulamalar

8- Prosedür ve Fonksiyonlar
• Prosedür ne demektir?
• Programcılıktaki prosedür yapıları
• Fonksiyon nedir? neden önemlidir?
• Değişik programlama dillerindeki değişik fonksiyon kullanım metotları
• Fonksiyon ve metot arasındaki farklar
• Fonksiyon ve metotların kullanım yerleri
• Parametreler ve kullanım yöntemleri
• API nedir? Değişik API lerin incelenmesi ve kullanılması
• Prosedürlerle ilgili uygulamalar

9- Nesneye Yönelik Programlama Kavramları
• Program-uygulama geliştirme metotları ve desenleri
• Nesneye yönelik programlama geliştirme yapıları
• Metotlar, özellikler, miras, çok biçimlilik, sınıf kavramları ve nasıl kullanıldıkları
• Olay yönlendirmeli program akışı
• Nesneye yönelik programlamanın faydaları ve değişik dillerdeki yorumları
• Nesneye yönelik programlamaya ait örnek uygulamalar

Eğitim 5 hafta sonu, Cumartesi günleri 30 saat olarak gerçekleşecektir.