Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Java Yaz Okulu
     09/07/2018 - 20/07/2018
     10 Gün / 50 Saat
     Hafta içi
     10:00 - 15:00
     Yeditepe Üniversitesi Kampüsü
     1.280 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitimde Nesne Yönelimli Programlama dillerinin öncülerinden ve Android Mobil Programlama platformunun temelini oluşturan JAVA bire bir çalışan kod örnekleriyle teknik açıdan incelenmektedir.
Kimler Katılabilir

Java ile uygulama geliştirmek isteyen, Android uygulama geliştirmek için Java bilgisine ihtiyacı olan herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitime şehir dışından katılan arkadaşlarımız için konaklama imkanı sağlanacaktır. Konaklama ayrıca ücretlendirilecektir.

Son Başvuru Tarihi : 16/06/2018

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum :15
Son Başvuru Tarihi
16/06/2018
Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz

 • En güncel Java versiyonu ile Java Programlama
 • Nesne Yönelimli Programlama mantığı
 • Fonksiyonel Programlamaya giriş
 • Java uygulamalarında Lambda ifadelerini kullanma
 • Veri erişiminde koleksiyonları kullanma ve değiştirme
 • Dosyaları, dizinleri ve dosya sistemlerini değiştirme
 • JDBC ile veritabanlarına bağlanma JDBC ile standart SQL sorguları / Statement kullanma

1.Java ve Nesneye Yönelim

 • Modülerlik
 • Bilgi Saklama
 • Kodu Tekrar Kullanabilme
 • Hata Ayıklama Kolaylığı

2. Java Temel Bilgiler

 • Derleyici
 • Yorumlayıcı
 • Paket Kavramı
 • Sınıf Kavramı
 • Nesne Kavramı
 • Metot Kavramı
 • Main Metot Kavramı

3. Eclipse IDE

 • JDK8 Kurulumu
 • Java Ortamı Kurulumu
 • Eclipse IDE Kurulum ve Kullanımı

4. İlk Program

 • String İşlemler + Operatörü

5. Temel Veri Tipleri, Primitif Tipler

 • Tam Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Başlangıç Değerleri
 • Casting, Tip Belirleme
 • Karakter Literaller
 • Değer Atama – Karakter Atama incelemesi
 • Wrapper’lar
 • JavaSE7 ile Gelen Yenilikler

6. Tip Dönüşümleri, Type Casting

 • Primitif Veri Tipleri ve Karakter Katar Dönüşümleri
 • Primitif Sayısal Veri Tiplerinin String Veri Tipine Dönüştürülmesi

7. Java Operatörler

 • Aritmetik Operatörler
 • Aritmetik Artırma – Eksiltme Operatörleri
 • Aritmetik Atama Operatörleri
 • İlişkisel – Karşılaştırma Operatörleri
 • İlişkisel Operatörleri if Deyimi Üzerinden İnceleme
 • Mantıksal Operatörler
 • Bitwise Operatörler
 • Operatör Öncelikleri

8. Kod Blokları
9. Kontrol Yapıları

 • Karşılaştırma İfadeleri
 • if Deyimi
 • Birden Fazla Önermeyi Bir if Cümleciğinde Birleştirme
 • if-else deyimi, Çift Seçimli Yapı
 • else-if deyimi
 • if-then-else
 • Switch-Case Yapısı – Çok Seçimli Yapı
 • String İfadeler ve Switch
 • Döngü İfadeleri – Tekrarlı Yapılar
 • While Döngüsü
 • do-while döngüsü
 • For Döngüsü
 • Dallanma İfadeleri
 • Break Deyimi
 • Continue Deyimi
 • Return Deyimi

10. Klavyeden Basit I/O Giriş-Çıkış İşlemleri

 • Paket Kavramı
 • Import Kavramı
 • Joker Kavram .*
 • Scanner Kavramı
 • Bazı Scanner Yontemleri
 • Bilgi Giriş-Çıkışı

11. Algoritma

 • Algoritma Hazırlamanın Faydaları
 • Algoritma İfade Şekilleri
 • Uygulamalar
 • Sayaç Mantığı
 • Math Sınıfı
 • Rastgele Sayı Üretimi

12. Metotlar

 • Metotlar
 • Parametresiz Metotlar
 • Parametreli Metodlar
 • Metot’ların Oluşturulması
 • Signatur
 • Metotların Çağırılması
 • Dönüş Değeri Olmayan Metotların Çağırılması
 • Yapılandırıcı Metodlar – Constructors
 • Method Overloading – Metot Aşırı Yükleme
 • Değişkenlerin Faaliyet Alanları

13. Diziler

 • Referans Tipler
 • Dizi Oluşturma
 • Dizi Boyutunun Değiştirilmesi
 • Dizi Boyutunun Belirlenmesi
 • Dizi Elemanlarına Değer Atama
 • Geliştirilmiş For Döngüsü
 • Dizilerin Metotlara Argüman Olarak Atanması
 • Parametre Sayısı Değişken Metotlar
 • İki Boyutlu Diziler – Matrisler
 • İki Boyutlu Diziler
 • Çok Boyutlu Diziler
 • Dizilerin Kopyalanması
 • Array Sınıfı
 • ArrayList Sınıfı ve Dinamik Dizi Tanımlama

14. String İşlemler

 • Stringlerin Oluşturulması
 • String Metodlar
 • String’lerin Karşılaştırılması

15. Java ile Nesne Yönelimli Programlama

 • İlk Sınıf
 • New Operatörü
 • Nokta Operatörü
 • Çöp Toplama – Garbage Collection
 • Yapılandırıcılar – Constructors
 • Erişim Belirleyiciler
 • Public (Açık)
 • Private (Özel)
 • Protected (Korumalı)
 • Encapsulation – Kapsülleme
 • Default-Friendly
 • Static Alanlar
 • This Kelimesi
 • Final Alanlar
 • Metodlara Argüman Olarak Nesne Gönderme
 • Pass By Reference

16. Inheritance – Kalıtım

 • Kalıtımın Kontrolü
 • Kalıtımın Faydaları
 • Metot Overriding
 • Object Sınıfı
 • toString Metodu
 • super() Deyimi
 • Kompozisyon

17. Polymorphism – Çok Biçimlilik

 • Çok Biçimlilik
 • Geç Bağlama – Late Binding
 • instanceof Metodu
 • Genişletilebilme – Extensibility

18. Abstract Classes – Soyut Sınıflar

 • Soyut Sınıf Kısıtları
 • Final Sınıf ve Metodlar İçin Uyarı

19. Interface – Arabirimler

 • Arayüzlerde Çok Biçimlilikten Faydalanma

20. Inner Class – İç Sınıflar

 • Dahili Üye Sınıflar
 • Dahili Üye Sınıflarda Erişim
 • İç İçe Dahili Üye Sınıflar
 • Dahili Üye Sınıflar ve Türeme-Türetilme Durumları
 • Static Dahili Sınıflar
 • Dahili Yerel Sınıflar
 • Anonim Dahili Sınıflar

21. Exceptions – İstisnalar – Hata Ayıklama

 • Try – Catch Blokları
 • JavaSE7 ve Try Catch Blokları
 • İstisna Sınıfları
 • Kontrollü İstisnalar
 • Kontrolsüz İstisnalar
 • İstisna Tanımlama
 • İstisna Sınıflarında Ortak Kullanılan Metotlar
 • Finally Bloğu
 • JavaSE7 Kaynak Kapama

22. Generics – Jenerik Sınıflar

 • Generic Sınıf Oluşturma
 • Generics – Jenerik Metodlar
 • Generic Metot Oluşturma

23. Collections – Kolleksiyonlar

 • List Arabirimi
 • Set Arabirimi
 • Map Arabirimi
 • Set Arabirimi
 • HashSet Sınıfı
 • LinkedHashSet Sınıfı
 • TreeSet Sınıfı
 • List Arabirimi
 • ArrayList Sınıfı
 • LinkedList Sınıfı
 • Vektör Sınıfı
 • Stack Sınıfı
 • Queue (kuyruk) Sınıfı
 • Map Arabirimi
 • SortedMap Arabirimi
 • Map Arabiriminin Somut Sınıfları
 • JavaSE7 Diamond Inference ve Generic Tipler

24. Java 8 ve Getirdikleri
25. Java 8 Tarih Saat İşlemleri

 • LocalDate Sınıfı
 • LocalTime Sınıfı
 • LocalDateTime Sınıfı
 • Tarih Formatlama

26. Java 8 Interfaces

 • Default Metod
 • Static Metod

27. Java 8 Lambda Expressions

 • Functional Interfaces
 • Lambda Expressions

28. Java 8 Stream API

 • StreamAPI Özellikleri
 • Koleksiyonlar ve Streamler
 • Stream’ların Doğası
 • Intermediate ve Terminal Operasyonlar

29. Dosya İşlemleri

 • Data Hiyerarşisi
 • Dosya – Stream (Akım)
 • Java’daki Dosya İşlemleri Sınıfları
 • File Sınıfı
 • File Sınıfı Yapılandırıcıları
 • File Sınıfı Metotları
 • Serialization – Serileştirme

30. JDBC

 • Bağlantı Adresi
 • Bağlantı Kurma
 • SQL Tipleri ve Java Karşılıkları
 • JDBC SORGULAR-QUERY
 • Statement-Demeç
 • Prepared Statement
 • Callabe Statement
 • Result Set – Sonuç Kümesi
 • Kaydırılabilir ResultSet
 • Metadata – Üstveri
 • ResultSetMetaData


 
Aşağıdaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz.
https://kimkorkarjavadan.com/java-yaz-okulu/


 1. Eğitmen
  Alper AKALIN