Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Liderlikte Stratejik Karar Süreçleri ve Teknikleri
     15/04/2018 - 13/05/2018
     5 Hafta / 40 Saat
     Pazar
     10:30 - 18:30
     Prinkipo Akademi
     2.400 TL
Eğitim Amacı
Günümüzün hızlı gelişen ve karmaşık şartlarında, hızlı ve yavaş kararın süreçleri ve işleyişi nasıl şekillenir? Yaşamda, iş hayatında, sosyal hayatta, sivil toplumda ve siyasal topluluklarda neden hızlı veya yavaş karar verme ihtiyacı duyarız? Çoklu ve karmaşık süreçlerde tercihlerimizi nasıl belirleriz? Tercihlerimizi nasıl uygulama aşamasına geçiririz? Doğaçlama ve kendiliğinden kararlarda duygusal zekayı nasıl kullanırız? Karar verme anını nasıl anlarız? Kararı nasıl verir, nasıl uygularız? Liderlikte, seçenek olmayan seçenekleri nasıl ayırırız? Bu eğitim; topluluklarla iletişim, etkileşim ve yönetim bazında toplulukları yönetmek, kişilerin, kurumların, kuruluşların ve ekiplerin adına en doğru kararları almak zorunda olan kişilerin geliştirilebilir alanda ve baskı altında karar alma süreçlerini yönetebilmelerine yardımcı olmak, karar alma becerilerini ve tekniklerini geliştirmelerini sağlamak üzere açılmıştır. Bugüne dek Prinkipo Akademi’nin üst düzey dar gruplarda verdiği, yıllar içinde geliştirilen, tanınan ve sonuçları mükemmel olan eğitimlerinin bireysel katılımla artık sertifikalı programlara dönüştüğü bir eğitimdir. Felsefeden dramaya, canlandırmalı doğaçlamalardan, sanat, kurmaca ve bellek tekniklerine; geleceğe bakabilme, gelecekteki muhtemel gelişmelere dair karar adacıkları oluşturma, tarihteki, günümüzdeki ve sanattaki uygulamaları ve örnek vakıaları - metinleri canlandırarak gerçekleştirilen bu eğitim, heyecanlı, enerjik bir bilişsel gelişim eğitimidir.
Kimler Katılabilir
 • Kurumlarda çalışan Yönetici ve Yönetici Adayları
 • Üst düzey iletişim becerilerine ihtiyaç duyan CEO’lar, Müdürler, Direktörler
 • Departman sorumluları
 • Yönetici Danışmanları
 • Sivil Toplum Yöneticileri
 • Şirket sahipleri
 • Medya İletişim, Halkla İlişkiler gibi alanlarda çalışan Yöneticiler
 • Yerel Yöneticiler
 • İletişim ve Medya sektöründe ilerlemek isteyen Yöneticiler         
 • Sanat, yaratıcı drama ve İletişimi birleştirmek isteyen “Yaratıcı Endüstrilerde” çalışanlar
 • Yazı, yaratıcı yazı, anlatım, topluluğa konuşma becerisi kazanmak isteyenler
 • Reklam ve Halkla İlişkiler sektöründe çalışanlar
 • Avukatlar, Arabulucular, akademi, hastane, okul, kamu kurumları ve özel sektör Yöneticileri, Medya Yöneticileri

 

Kontenjan
Minimum : 5 / Maksimum : 20
Son Başvuru Tarihi
10/04/2018
Eğitim İçeriği

1. Karar verme sürecinde felsefi düşünmenin önemi

 • Felsefi düşünme teknikleri, analitik düşünmenin karar süreçlerine etkisi
 • Değerli karar nedir? Nasıl üretilir?
 • Analitik düşünmenin hızlı karar vermeye etkileri
 • Yanlış karar süreçlerinde doğru kararı bulabilme teknikleri

2. Hızlı ve yavaş karar nedir? Nasıl verilir?

 • Mantıklı karar - duygusal karar
 • Kararda arzu ve isteğin önemi
 • Duygusal karar teknikleri - Rasyonel karar teknikleri
 • Daniel Kahneman’ın hızlı ve yavaş karar teorisi
 • Bilişsel rahatlık, normlar, sürprizler ve nedenler
 • Aşırı özgüven, sezgisel öngörülerin eğitimi, belirsizlik altında yargı verebilme, iki benlik

 
3. Yapay zeka ve BOT’lar, algoritmalar çağında temel karar teknikleri

 • İnsan doğasında nöral ağlar ve bunların yapay zeka üzerindeki etkileri. Kim üstün? Nasıl?
 • Go oyunu ve yapay zeka arasında stratejik tercihleri üzerinden hamle yapabilme yeteneği
 • Stratejik tercih nedir? Neden algoritmalarda bulunmaz?
 • “Blink “ve sezgisel kararların kullanımı
 • İkili ve çoklu karar teknikler
 • Tercihleri ikiye indirgemek ve seçeneklerin matematiği

 
4. Drama ve sanatta karar anları ve incelemeleri, canlandırmalar

 • Karar anı nedir, ne zamandır?
 • Dramada karar anı, liderlikte Shakespeare kahramanlarında karar anı, örnek tartışmalar, metinler, uygulamalar ve canlandırmalar
 • Doğaçlama ve ötekini dinleme teknikleri ile karar süreçlerinin ilerletilmesi
 • Kararda rol ve roller üzerinden karar ve değişen karar örnekleri

 
5. İş dünyası ve tarihten karar anları ve örnek uygulamalar

 • Uluslararası kuruluşlarda, çoklu kültürel ortamlarda kararlar
 • Ekiple birlikte karar verebilme, kolektif kararın oluşumu ve gücü
 • Oyun teorisinde karar
 • Kararın ekiplere aktarılması, iş dünyasında karar örnekleri ve canlandırmalar
 • Müzakereci karar, kararda ikna süreçleri
 • Tarihte diplomaside karar anı ve süreçler, örnekler uygulamalar

 
Eğitim sonunda katılımcılara Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından imzalı sertifikaları teslim edilecektir. Sertifika tören günü yapılacak olan son eğitim oturumunu, ünlü tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Ayla Algan gerçekleştirecektir.