Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Liman Yönetimi
     07/01/2018 - 25/02/2018
     48 Saat / 8 Gün
     Pazar
     09:30 - 16:30
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     2.750 TL
Eğitim Amacı
Bu eğitim katılımcıların Limancılık terimleri ve temel kavramları, Terminal türleri ve operasyonları, Limancılık ekonomisi, Liman Otoritesi, yanaşma ve ayrılma prosedürleri, Limancılık ile ilgili uluslararası anlaşmalar, limanlarda bilişim sistemleri ve otomasyon , Dünyadaki ve Türkiye’deki limanlara genel bakış konularında derinlemesine bir uzmanlık anlayışına sahip olmalarını sağlar. Denizcilik sektörünü yönlendiren de küresel rekabetçi kuruluşlarda görev almak için gerekli olan yönetim ve liderlik becerileri kazandırır. Bu Eğitim, bir denizcilik sektörü içerisinde liman işleten herhangi bir şirkette sahip olunması gereken nitelikleri kazandırmak üzere liman yönetimi ,deniz taşımacılığı ve deniz lojistiği alanında bilgi ve yönetim becerileri sağlar. Katılımcılara liman işletmeciliği ve yönetimi konusunda ileri akademik ve pratik bilgi ve beceri kazandırmak, günümüz liman yönetim politikalarında etkin karar alma yeteneklerini geliştirmek maksatlı bir eğitim müfredatı uygulanır. Eğitimlerde, liman yönetimi, insan kaynakları yönetimi, ticari yönetim, pazarlama, iş geliştirme, liman dizaynları ve mühendislik, liman proje yönetimi, liman çevre yönetimi, liman emniyet ve güvenliği, deniz operasyon yönetimi ve vaka incelemeleri gibi birçok konu derinlemesine incelenmektedir.
Kimler Katılabilir

Liman işletmeciliği ve yönetimi alanlarına ilgi duyan tüm katılımcılara açıktır.

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
25/12/2017
Eğitim İçeriği

1. Limanların Mülkiyet Yapısı ve Organizasyonu , Liman İşletmeciliği ve Operasyonları: Sorunlara yönelik Strateji, Liman İşgücü: Verimlilik, Büyüme ve Güçlendirme Stratejileri
2. Bir Ülkenin Ticaret Paterninde Denizyollarının Rolü ve İşlevi, Uluslararası Ticarette Ülke Ekonomisi, Küreselleşmenin Limanlar Üzerindeki Etkisi
3. Liman ,Gemi ve Yük Tipleri, Konteyner Liman ve Terminaller, İntermodal Yük Terminalleri
4. Genel Kargo Terminalleri , Kuru Dökme Yük Terminalleri , Sıvı Dökme Yük Terminalleri
5. Liman İşletmeciliği Hizmetleri: Terminal Operatörleri; Kiralama Olanakları, Dört Aşamalı Liman İşletmeciliği ve Faaliyetleri, Yanaşma yerleri ve Tesisler ve Ekipmanlar,
6. Terminal Operasyonu ve Yönetimi
7. Liderlik ve Ekibin Kurulması , Liman işçiliği: Liman işçilerinin görev ve yasal haklarının tanıtılması
8. Rekabetçi Bir Dünyada Limanların Gelişimi
9. Stratejik Planlama ve Yönetim Araçları Olarak Başlıca KPI Performans Göstergeleri
10. Limanın pazarlaması, finansmanı ve rekabeti

Bu Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

1. Liman ve terminaller hakkında bilgi sahibi olur.
2. Terminal türleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur.
3. Her türlü terminalde gerçekleştirilen operasyonları öğrenir.
4. Limanların ekonomik olarak etkin biçimde yönetilmesini öğrenir
5. Limanlar ile alakalı resmi prosedürleri ve bürokratik işlemleri öğrenir.
6. Limanlarda kullanılan bilişim sistemlerini tanır.