Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

1981 yılında Bandırma’da doğdu. 1999 yılında Bandırma Anadolu Lisesi’nden, 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Bilkent Ünivesitesi’nde tamamladı. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Eleştirisinde Avrupa Merkezlilik” başlıklı teziyle yüksek lisans, “Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal’in Tarihsel Anlatılarının Poetikası” başlıklı teziyle de doktora derecesini aldı. 2007 yılında araştırma görevlisi olarak döndüğü Yeditepe Üniversitesi’nde 2011 yılından beri yardımcı doçent olarak çalışıyor.
Temel ilgi alanı edebiyat kuramı olan Emrah Pelvanoğlu, bu bağlamda edebiyat tarihi yazımı, sözlü ve yazılı kültür, yaratıcı yazarlık, sinema-edebiyat ilişkisi gibi alanlarda araştırmalar yapıp dersler veriyor. Edebiyatı insan zihnin dünyaya açılmak için ürettiği zorunlu-başat dilsel araç olarak tanımlayan Pelvanoğlu’nun bir diğer ilgi alanı ise şehir. Sık sık şehrin kadim topoğrafyası ve İstanbullunun “bir uyum modeli” olarak ürettiği kültürün, mevcut sorunlar bağlamında ne anlama geldiği üzerine düşünüyor.
İlk yazısı 2003 yılında Dergâh’ta yayımlanan Emrah Pelvanoğlu’nun eleştiri yazıları Varlık, Merdiven Şiir, Radikal Kitap, Cumhuriyet Kitap, Birgün Kitap, Kitap Zamanı, Monograf, Granada Edebiyat gibi süreli yayın organlarında yayımlandı. 2009 yılında Gölgesi Geçilen Nehir adlı ilk şiir kitabını çıkaran Pelvanoğlu okumaya, dinlemeye, izlemeye, anlatmaya ve yazmaya devam ediyor.

Yaklaşan Eğitimler

Hepimiz yeni bir işe başladığımız, heyecanlı ve biraz da stresli olduğumuz, oryantasyon dönemlerinden geçtik. Elimize prosedürler, tamamlamamız gereken evrak listeleri tutuşturuldu. Şirket sunumlarını saatlerce dinledik.
Sem Yeditepe  09/12/2017
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Bu eğitimin amacı katılımcılara öncelikle Java programlama diline giriş yapılarak Android Studio platformunda mobil uygulama geliştirme eğitimi vermektir.
Sem Yeditepe  11/03/2018
Sem Yeditepe  11:00 - 14:00
Bu eğitimin amacı katılımcılara oyun motorları hakkında genel bilgi verildikten sonra, C# programlama dili ihtiyaç seviyesinde özet yapılarak, Unity 3D platformunda C# programlama dili kullanılarak 3 boyutlu oyun tasarımı ve programlaması yapmaktır.
Sem Yeditepe  10/03/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 14:00
Eğitimin amacı, katılımcıları, Arduino isimli mikro denetleyici kartlarla ve C dili ile tanıştırmaktır.
Sem Yeditepe  05/05/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 15:00
Fransızca dili bilincini arttırmak ve bu dili gelişmiş eğitim-öğretim yöntemleriyle en etkili biçimde öğretmek.
Sem Yeditepe  12/02/2018
Sem Yeditepe  18:30 - 21:30
A1 Seviyesi İtalyanca kursunun amacı, bu dili yeni öğrenmeye başlayanlara, iletişime yönelik ve eğlenceli bir yaklaşımla sağlam temelleri öğretmektir.
Sem Yeditepe  06/01/2018
Sem Yeditepe  09:30 - 12:30
Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler.
Sem Yeditepe  16/12/2017
Sem Yeditepe  09:30 - 17:00