Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

1981 yılında Bandırma’da doğdu. 1999 yılında Bandırma Anadolu Lisesi’nden, 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Bilkent Ünivesitesi’nde tamamladı. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Eleştirisinde Avrupa Merkezlilik” başlıklı teziyle yüksek lisans, “Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal’in Tarihsel Anlatılarının Poetikası” başlıklı teziyle de doktora derecesini aldı. 2007 yılında araştırma görevlisi olarak döndüğü Yeditepe Üniversitesi’nde 2011 yılından beri yardımcı doçent olarak çalışıyor.
Temel ilgi alanı edebiyat kuramı olan Emrah Pelvanoğlu, bu bağlamda edebiyat tarihi yazımı, sözlü ve yazılı kültür, yaratıcı yazarlık, sinema-edebiyat ilişkisi gibi alanlarda araştırmalar yapıp dersler veriyor. Edebiyatı insan zihnin dünyaya açılmak için ürettiği zorunlu-başat dilsel araç olarak tanımlayan Pelvanoğlu’nun bir diğer ilgi alanı ise şehir. Sık sık şehrin kadim topoğrafyası ve İstanbullunun “bir uyum modeli” olarak ürettiği kültürün, mevcut sorunlar bağlamında ne anlama geldiği üzerine düşünüyor.
İlk yazısı 2003 yılında Dergâh’ta yayımlanan Emrah Pelvanoğlu’nun eleştiri yazıları Varlık, Merdiven Şiir, Radikal Kitap, Cumhuriyet Kitap, Birgün Kitap, Kitap Zamanı, Monograf, Granada Edebiyat gibi süreli yayın organlarında yayımlandı. 2009 yılında Gölgesi Geçilen Nehir adlı ilk şiir kitabını çıkaran Pelvanoğlu okumaya, dinlemeye, izlemeye, anlatmaya ve yazmaya devam ediyor.

Yaklaşan Eğitimler

“Bilmek Çok Şey Bildiğini Aktarabilmek Herşeydir” *Günlük hayatta, iş başvurularında ve çalışma ortamında kendinizi ifade ederken zorlanıyor musunuz? Ya da kendinizi daha iyi ifade etmek mi istiyorsunuz? *Türkçe’yi doğru ve anlaşılır biçimde kullanmak için ne yapabiliriz?
Sem Yeditepe  10/03/2018
Sem Yeditepe  10:30 - 14:30
Günümüzün hızlı gelişen ve karmaşık şartlarında, hızlı ve yavaş kararın süreçleri ve işleyişi nasıl şekillenir? Yaşamda, iş hayatında, sosyal hayatta, sivil toplumda ve siyasal topluluklarda neden hızlı veya yavaş karar verme ihtiyacı duyarız?
Sem Yeditepe  14/04/2018
Sem Yeditepe  10:30 - 18:30
Günümüz dünyasında, bireylerin hızlı, derinlikli, yaratıcı iletişim ve anlatım yeteneklerine sahip olması onları bir adım öne çıkarmaktadır.
Sem Yeditepe  14/04/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 18:00
İş hayatında başarıyı hedefleyenlerin ihtiyaç duyacağı en önemli becerilerden birisi de müzakeredir. Katılımcı tiyatro yöntemlerinden faydalandığımız ve çeşitli simülasyonlarla desteklediğimiz bu uygulamalı eğitim ile amacımız: Anlaşma ve pazarlık vb.
Sem Yeditepe  14/04/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Bankalardan kredi başvurusunda bulunurken en önemli konu olan ön hazırlık sürecinin nasıl olması gerektiği ve krediye duyulan ihtiyacın ne şekilde hangi bilgilerle destekleneceği konularında bilgilendirme yapılacaktır.
Sem Yeditepe  07/04/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Araç kiralama şirketlerinin araç portföylerinin genişletilmesi için ihtiyaç duydukları finansmana nasıl ve hangi yöntemler ile erişebilecekleri hakkında bilgilendirme yapmak, fizibilite çalışmaları hazırlanması konusunda aktarımlarda bulunmak; özellikle bazı karlılık ile alacak tahsilatı konusunda n
Sem Yeditepe  14/04/2018
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Modern çağda ''Duyduklarımıza değil gördüklerimize'' inanıyoruz. Bize sunulan her görüntünün gerçek olduğunu kabul ediyor ve başkaları tarafından kurgulanan gerçekliğe çoğu zaman kendi gerçeğimiz gibi sıkı sıkıya bağlanıyoruz. Hem de eleştiri kabul etmez şekilde.
Sem Yeditepe  31/03/2018
Sem Yeditepe  10:30 - 14:30