Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

1981 yılında Bandırma’da doğdu. 1999 yılında Bandırma Anadolu Lisesi’nden, 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Bilkent Ünivesitesi’nde tamamladı. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Eleştirisinde Avrupa Merkezlilik” başlıklı teziyle yüksek lisans, “Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal’in Tarihsel Anlatılarının Poetikası” başlıklı teziyle de doktora derecesini aldı. 2007 yılında araştırma görevlisi olarak döndüğü Yeditepe Üniversitesi’nde 2011 yılından beri yardımcı doçent olarak çalışıyor.
Temel ilgi alanı edebiyat kuramı olan Emrah Pelvanoğlu, bu bağlamda edebiyat tarihi yazımı, sözlü ve yazılı kültür, yaratıcı yazarlık, sinema-edebiyat ilişkisi gibi alanlarda araştırmalar yapıp dersler veriyor. Edebiyatı insan zihnin dünyaya açılmak için ürettiği zorunlu-başat dilsel araç olarak tanımlayan Pelvanoğlu’nun bir diğer ilgi alanı ise şehir. Sık sık şehrin kadim topoğrafyası ve İstanbullunun “bir uyum modeli” olarak ürettiği kültürün, mevcut sorunlar bağlamında ne anlama geldiği üzerine düşünüyor.
İlk yazısı 2003 yılında Dergâh’ta yayımlanan Emrah Pelvanoğlu’nun eleştiri yazıları Varlık, Merdiven Şiir, Radikal Kitap, Cumhuriyet Kitap, Birgün Kitap, Kitap Zamanı, Monograf, Granada Edebiyat gibi süreli yayın organlarında yayımlandı. 2009 yılında Gölgesi Geçilen Nehir adlı ilk şiir kitabını çıkaran Pelvanoğlu okumaya, dinlemeye, izlemeye, anlatmaya ve yazmaya devam ediyor.

Yaklaşan Eğitimler

Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A1 seviyesinin ilk adımını oluşturan bu derste amaçlanan, düzenli ve düzensiz fiilerin geniş zamanda öğrenilmesi ve yakın geçmiş zamana geçişle birlikte kendinizi daha rahat ifade edebilmenizdir.
Sem Yeditepe  05/12/2017
Sem Yeditepe  19:00 - 21:00
Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde talepler doğrultusunda “İskele kurulumu ve sökümü yapacak kişilere, dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışacak kişilere, sapanlar ile çalışacak kişilere ” eğitim vererek " KATILIM BELGESİ veya KATILIM
Sem Yeditepe  08/10/2017
Sem Yeditepe  09:00 - 17:00
Bu eğitimin amacı bir programlama dili bilmeyen fakat öğrenmek isteyenlere programlamanın temel kavramlarını öğreterek bir alt yapı oluşturmaktır.
Sem Yeditepe  18/11/2017
Sem Yeditepe  10:00 - 17:00
Genel Rusça Kurslarının amacı öğrenciye temel dil becerilerini ( Rusça okuma, yazma, konuşma ve dinleme-anlama) geliştirmek, onların günlük hayatta ve iş dünyasında kullanılmasını sağlamaktır. Kursumuz, ulusalarası TORFL ( The Test of Russian as a Foreign Language) sınavına hazırlamaktatır.
Sem Yeditepe  06/01/2018
Sem Yeditepe  09:30 - 13:30
Bu eğitime katılan hekimler derinlemesine bir uzmanlık anlayışına sahip olmakla beraber yerleşik İSG hizmeti veya gezici İSG hizmetlerinde yorumlama ve değerlendirme yapabilme yetkisine sahip olacaktır.
Sem Yeditepe  18/11/2017
Sem Yeditepe  09:00 - 17:30
“BİLMEK ÇOK ŞEY, BİLDİĞİNİ AKTARABİLMEK HERŞEYDİR” *Günlük hayatta, iş başvurularında ve çalışma ortamında kendinizi ifade ederken zorlanıyor musunuz? Ya da kendinizi daha iyi ifade etmek mi istiyorsunuz? *Türkçe’yi doğru ve anlaşılır biçimde kullanmak için ne yapabiliriz?
Sem Yeditepe  02/12/2017, 09/12/2017
Sem Yeditepe  10:30 - 13:30
“BİLMEK ÇOK ŞEY, BİLDİĞİNİ AKTARABİLMEK HERŞEYDİR” *Günlük hayatta, iş başvurularında ve çalışma ortamında kendinizi ifade ederken zorlanıyor musunuz? Ya da kendinizi daha iyi ifade etmek mi istiyorsunuz? *Türkçe’yi doğru ve anlaşılır biçimde kullanmak için ne yapabiliriz?
Sem Yeditepe  02/12/2017, 09/12/2017
Sem Yeditepe  10:30 - 13:30